Skaitmeninių technologijų diegimas efektyviam medienos apdirbimui

UAB „Polywood įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas efektyviam medienos apdirbimui”.

UAB Polywood savo veiklą pradėjo vykdyti nuo 2000m. Tai įmonė gaminanti kokybišką, sertifikuotą ir šių dienų aukštus gamybinius reikalavimus atitinkančią medieną – įvairaus dydžio baldų, grindų dangų ir kitų gaminių gamintojams, statybos ir prekybos kompanijoms Europoje bei Azijoje, taip pat kokybiškai atliekanti giluminio impregnavimo, konvekcinio džiovinimo, obliavimo paslaugas. Įmonė vienintelė Lietuvoje sertifikuota impregnavimo NTR sertifikatu, tai sertifikatas, kuris patvirtina, kad įmonė turi teisę apdirbti (impregnuoti) medieną pagal Europos spygliuočio medienos klasės A ir AB reikalavimus.

Projekto tikslas – vertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas bei įdiegti skaitmenines ir automatizavimo technologijas ir su jomis susijusius sprendimus siekiant padidinti įmonės darbo našumą. Projekto tikslui įgyvendinti atliktas įmonės technologinis auditas bei remiantis audito metu nustatytu poreikiu nustatyti projekto uždaviniai.

Projektas prisideda prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslų ir veiksmų plano prioritetinės srities „Inovacijos“ įgyvendinimo. Projektas prisidės prie ūkio konkurencingumo didinimo, projekto rezultatai prisidės prie ekonomikos augimo visame Baltijos jūros regiono kontekste. Projekto sukurtais rezultatais bus prisidedama prie gyvos inovacinės aplinkos kūrimo, ekonominės darnos skatinimo, tvarios ekonomikos augimo verslo aplinkoje. Projekto metu bus įdiegtos  inovatyvios skaitmeninės ir automatizavimo technologijos  ne tik pasaulio mastu, bet ir Baltijos jūros regiono rinkos kontekste. Tokiu būdu projekto rezultatai prisidės prie ekonomikos augimo Baltijos jūros regione, prisidedant prie sumaniosios specializacijos tikslų įgyvendinimo. Projektas gerins įmonės konkurencingumo didinimą, įsitvirtinimą pasaulinės rinkos kontekste.

Projektas   įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos struktūrinę paramą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1- LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“   projekto numeris 03.3.1-LVPA-K-854-02-0089.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1 248 299,00 eurų investicijų suma.
Bendra projekto suma – 3 564 160,00 eurų
Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2023-09-01
Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete http://www.polywood.lt/